Vergoeding door zorgverzekeraar

De vergoeding voor fysiotherapie voor clienten met COPD is per 1-1-2019 veranderd door de minister. Het houdt in dat fysiotherapie voor mensen met COPD Gold 2 of hoger vanaf de eerste behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering en dus onder het eigen risico valt. Echter er zit vanaf januari 2019 wel een maximum aan het aantal behandelingen terwijl dit voorheen niet zo was.

De indeling (in 4 klasses) wordt gemaakt aan de hand van de zorgzwaarte. De criteria hebben betrekking op de ernst van de symptomen (gemeten met de MRC en CAT vragenlijst) en het aantal exacerbaties/longaanvallen.

Uw longarts of huisarts bepaalt op basis van deze criteria in welke klasse u valt. Bent u al onder behandeling dan kan ook uw fysiotherapeut de klasse bepalen. De klasse bepaalt vervolgens het maximaal aantal behandelingen dat vergoed wordt:

Klasse A: Startjaar: 5 behandelingen / Vervolgjaren: 0 behandelingen
Klasse B: Startjaar: 27 behandelingen / Vervolgjaren: 3 behandelingen
Klasse C: Startjaar: 70 behandelingen / Vervolgjaren: 52 behandelingen
Klasse D: Startjaar: 70 behandelingen / Vervolgjaren: 52 behandelingen

Per 1 januari 2019 zijn alle tellers op nul gezet. D.w.z. dat voor clienten die al onder behandeling zijn de eerste behandeling in 2019 ook de eerste behandeling is van het Startjaar. Een startjaar begint altijd op de datum van de eerste behandeling.
Voorbeeld: Komt u op 26 maart 2019 voor de eerste keer dan eindigt het startjaar op 25 maart 2020.

Aanvullende verzekering fysiotherapie.
In sommige gevallen kunt u, mocht dit nodig zijn, na bovenstaand aantal behandelingen gebruik maken van uw aanvullende verzekering. Of dit voor u van toepassing is kunt u met uw therapeut en verzekeraar overleggen

Contact

  • Vereniging Longnetwerk Eerstelijns Fysiotherapie Rotterdam e.o.
  • Adres:
    Baarlandhof 21
    3086 EA Rotterdam

  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • website: www.lef010.nl
  • KvK: 65543556