Informatie voor de verwijzer

LEF010 streeft naar optimale zorg voor patiënten met een longaandoening. Optimale zorg volgens LEF010 betekent in longzorg geschoolde fysiotherapeuten, adequate apparatuur, en meer tijd per patiënt. Indien nodig behandelen wij ook aan huis.

Daarnaast is er extra aandacht voor de organisatie van de zorg rond de patiënt. Dit doen we door waar nodig te overleggen met de longverpleegkundige, de diëtist, de POH en/of Buurtzorg. Ook houden wij u, als verwijzer, middels een rapportage regelmatig op de hoogte over de voortgang van de behandeling.

Al onze zorg is geprotocolleerd conform de Zorgstandaard en afgestemd met vrijwel alle ziekenhuizen in de omgeving. Onze longzorg wordt vernieuwd aan de hand van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Zo wordt er bij COPD patiënten onderscheid gemaakt tussen Gold 1 en Gold 2,3,4. Patiënten met COPD Gold 1 en astmapatiënten volgen in het algemeen een beweegprogramma van 3 maanden en worden gestimuleerd om na afloop zelf te blijven sporten.

Patienten met COPD Gold 2,3,4 of andere longaandoeningen krijgen een programma op maat en worden eveneens gestimuleerd om, indien mogelijk , deel te neme aan (aangepaste) beweegactiviteiten.

LEF010 werkt samen met de volgende ziekenhuizen:

 • Fransciscus Gasthuis & Vlietland (SFG)
 • Erasmus Medisch Centrum (EMC)
 • Maasstadziekenhuis: Lokatie Rotterdam en Locatie Spijkenisse
 • IJssellandziekenhuis
 • Ikazia ziekenhuis

Daarnaast werken we samen met IZER, een coöperatie van huisartsen te Rotterdam.

Hoe verwijst u uw patient zo snel en zo goed mogelijk naar ons door?

Er is eenmalig een verwijzing nodig met de volgende gegevens:

• Diagnose
• FEV1
• FEV1 / FVC
• eventuele comorbiditeiten
• gebruik O2 (indien van toepassing)


Via de ZORGZOEKER kunt u voor uw patïent de zorgverlener vinden die het dichts bij haar of hem in de buurt zit. Of "verwijs" uw patiënt naar onze website: www.lef010.nl

Contact

 • Vereniging Longnetwerk Eerstelijns Fysiotherapie Rotterdam e.o.
 • Adres:
  Baarlandhof 21
  3086 EA Rotterdam

 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • website: www.lef010.nl
 • KvK: 65543556