Verwijs gegevens per 1-1-2019

Met ingang van 1-1-2019 is de vergoeding voor fysiotherapie voor clienten met COPD veranderd door de minister. Clienten met COPD Gold 2 en hoger kunnen per 1-1-2019 direct aanspraak maken op fysiotherapie uit de basisverzekering. Echter, er is wel een maximum aan het aantal behandelingen terwijl dit voorheen niet zo was.
Er is een indeling gemaakt van 4 categorien aan de hand van de zorgzwaarte. De criteria hebben, naast het Gold stadium, betrekking op de ernst van de symptomen ( gemeten met de mMRC en CAT vragenlijst) en op het aantal exacerbaties al dan niet met ziekenhuisopname.

Een verwijzing dient dan ook de volgende informatie te bevatten:

FEV1:
FEV1/FVC:

COPD GOLD I
COPD GOLD II-IV

Aantal exacerbaties in afgelopen jaar:
Exacerbatie(s) 0-1
Exacerbatie's 2 of meer
Exacerbatie 1 met ziekenhuisopname

MRC 0-1 en/of CAT <10
MRC 2 of hoger en/of CAT 10 of hoger

CONCLUSIE: Categorie: A:  B:  C:  D: 

De fysiotherapeuten van LEF danken u hartelijk voor uw medewerking !

Contact

  • Vereniging Longnetwerk Eerstelijns Fysiotherapie Rotterdam e.o.
  • Adres:
    Baarlandhof 21
    3086 EA Rotterdam

  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • website: www.lef010.nl
  • KvK: 65543556