Longnetwerk Eerstelijns Fysiotherapie Rotterdam

Aanmelden

Nieuwe partner aanmelden

Nieuwe partner

Aanmelden voor LEF010

Medio 2015 is er naar aanleiding van een overleg tussen IZER (coöperatie van huisartsen Rotterdam) het SFG (St.Franciscus Gasthuis) de wens uitgesproken een netwerk van fysiotherapeuten te formeren welke voldoende kennis in huis hebben om optimale longzorg te bieden in Rotterdam e.o. Naar aanleiding van deze wens is Longnetwerk Eerstelijns Fysiotherapie Rotterdam e.o. opgericht, in het kort “LEF”, om de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn te optimaliseren. Begin 2016 hebben alle Rotterdamse ziekenhuizen een intentieverklaring getekend over samenwerking met LEF.

LEF nodigt alle fysiotherapeuten in het Rotterdamse uit om lid te worden van de vereniging. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend, maar gericht op eenheid en transparantie in de fysiotherapeutische behandeling van longpatiënten, met daarbij horende kwaliteitseisen, zoals scholing.

Samen zorgen we voor de beste en helderste longzorg in heel Rotterdam